Ceny za služby poskytované v chráněném bydlení

Ceník pro službu chráněné bydlení

Za podporu a pomoc při poskytování sociální služby chráněné bydlení hradí uživatelé služby úhradu podle skutečně poskytnutých úkonů ve výši, která nesmí překročit maximální výši uvedenou ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s výše uvedenou právní normou stanovuje poskytovatel sociální služby Domov pod Kuňkou následující ceny:

1. Pomoc při zajištění stravy:

 •  pomoc s přípravou jednoho teplého jídla 30,- Kč
 •  pomoc s přípravou jednoho studeného jídla 10,- Kč

(v obou případech bez ohledu na čas strávený s přípravou)

2. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami


3. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 •  pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC


4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu


5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

6. Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob


7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Výše úhrady za úkony uvedené pod body 2 až 7 činí 120,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Kromě výše uvedených úkonů hradí uživatelé ještě úhradu za ubytování, která se odvíjí od konkrétního místa, ve kterém je sociální služba poskytována.


Cena ubytování v Přelouči ve dvoulůžkovém pokoji:
Celkem /denně/ 110,00 Kč

Cena ubytování v Přelouči v jednolůžkovém pokoji:
Celkem /denně/ 130,00 Kč

Cena ubytování v Pardubicích v jednolůžkovém pokoji:
Celkem /denně/ 150,00 Kč

Pro stanovení výše úhrady za ubytování se denní částka bez ohledu na skutečný počet kalendářních dnů v měsíci vždy násobí 30.


RSS

Naše akce

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

03. duben 2019
Domov pod Kuňkou se opět zapojil do projektu Pomáháme fotografiemi, který se letos nese ve znamení sportu. Ke stávajícím patronům projektu, Dany Drábové a Roberta Vana, přibudou známé tváře z prostředí vrcholového sportu.

Archiv akcí


Fotogalerie a interní noviny

Zdroje informací

esf MPSV APSS ČR 

© 2019, Domov pod Kuňkou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑

Zřizovatel Pardubický krajZřizovatel Pardubický kraj