Chráněné bydlení

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v šesti bytech v Pardubicích a ve třech bytech v Přelouči.

Poslání

Posláním sociální služby chráněné bydlení je poskytovat v prostředí domácností rodinného typu ubytování a péči osobám, které mají mentální postižení nebo kombinaci mentálního postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým.

Při poskytování sociální služby postupuje DPK takovým způsobem, aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života, přičemž je uživatelům poskytována pouze nezbytná míra pomoci s důrazem na podporu a posílení jejich vlastní samostatnosti, soběstačnosti, udržení a rozvoj sociálních vazeb a začleňování do většinové společnosti.


Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba chráněné bydlení je poskytovaná dospělým osobám od 19 let věku bez rozdílu pohlaví, které mají mentální postižení nebo kombinaci mentálního postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým, nacházejí se v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a podporu při realizaci úkonů běžného denního života jim není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny.

Sociální služby jsou poskytovány prioritně osobám žijícím před přijetím do chráněného bydlení na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity mohou být poskytovány též osobám žijícím mimo tento kraj.

Informace pro zájemce o sociální službu

Žádost do chráněného bydlení se podává prostřednictvím formulářů "Žádost o přijetí do chráněného bydlení Domova pod Kuňkou" (dále jen žádost) a "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby, která žádá o přijetí do chráněného bydlení Domova pod Kuňkou". Oba tiskopisy je možno si vyzvednout osobně sídle DPK v Rábech, případně volně stáhnout zde.

Po obdržení žádosti se uskuteční setkání pracovníků DPK se zájemcem. DPK se řídí pravidlem, že je jednáno se zájemcem, nikoli "o zájemci" v jeho nepřítomnosti. Při jednání je vždy kladen důraz na to, aby zájemce rozuměl projednávaným záležitostem (s ohledem na jeho schopnosti). Po uskutečněném setkání, rozhodne komise DPK, zda zájemce splňuje podmínky pro uzavření "Smlouvy o poskytování sociální služby". O dalším postupu je zájemce informován.

Podklady k přijetí

Formuláře nutné k přijetí do chráněného bydlení Domova pod Kuňkou a další informace.


RSS

Naše akce

Připravujeme nové webové stránky Domova pod Kuňkou

19. červen 2019
Již brzy si budete moci prohlédnout zbrusu nové webové stránky organizace, které budou nabízet ucelené informace o činnosti Domova pod Kuňkou v moderním a uživatelsky přivětivém designu.

Archiv akcí


Fotogalerie a interní noviny

Zdroje informací

esf MPSV APSS ČR 

© 2019, Domov pod Kuňkou – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑

Zřizovatel Pardubický krajZřizovatel Pardubický kraj