QUO VADIS: Kam kráčíš…?

Uživatelé Domova pod Kuňkou se stanou aktivními účastníky mezinárodní konference.

Centrum podpory transformace spolu s Inclusion Europa pořádají ve dnech 15. – 16. 11. 2022 v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje konferenci zaměřenou na otázky Jak se žije lidem, kteří potřebují určitou míru podpory, jak na jejich potřeby reagují sociální služby, kam směřují další systémové změny atd.

Druhý den konference proběhne workshop o zapojení lidí s intelektovým postižením do věcí, které se jich týkají. A právě tohoto tvůrčího pracovního semináře se zúčastní i někteří uživatelé sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením Domova pod Kuňkou (s doprovodem pracovníků), kteří se zde budou moci vyjádřit k hledání cest k samostatnosti, nezávislosti, možnostem volby apod.

Získané zkušenosti budou moci být do budoucna využity při transformaci Domova pod Kuňkou, která se nezadržitelně blíží.