AKTUÁLNĚ O COVIDU-19

Zákaz vstupu do objektu Domova pod Kuňkou

Z důvodu aktuální epidemie onemocnění Covid-19 v Domově pod Kuňkou jsou s okamžitou platností až do odvolání zakázány návštěvy a vstup všech nepovolaných osob do objektu organizace na adrese Ráby 162. Domov pod Kuňkou je ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje a společnými silami se snaží nákazu eliminovat.

V případě dotazu na zdravotní stav uživatelů sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením kontaktujte službukonající střední zdravotnický personál na telefonu 727 825 076, 466 415 533, případně 466 415 636.