Cíle transformace

Po skončení transformace bude Domov pod Kuňkou pobytovou sociální službou komunitního charakteru, ve které uživatelé žijí běžným způsobem života v přirozeném prostředí, jsou zapojeni do života společnosti, udržují běžné vztahy a zastávají běžné společenské role, jsou v maximální možné míře nezávislí a soběstační, samostatně se rozhodují. To vše se zohledněním jejich zdravotního stavu, kompetencí, míry potřebné podpory a dostupných zdrojů služby (finančních, personálních apod.).

Cílem je dosáhnout, aby každý dospělý uživatel v souladu s principem normality:
•    realizoval bydlení, zaměstnání/pracovní aktivity a volný čas na jiném místě, v jiném čase a s jinými lidmi,
•    měl normální rytmus života (rytmus dne, týdnu, roku),
•    naplňoval své potřeby běžným, společensky hodnotným způsobem (dospělý člověk ve volném čase sportuje, setkává se s přáteli, pracuje na zahradě apod.).

Tento cíl je samozřejmě limitovaný schopnostmi a mírou postižení jednotlivých uživatelů, bude se tedy lišit rozsah a způsob naplnění principu normality. Lidé s velkou mírou podpory budou například místo docházení do zaměstnání trávit čas jednoduchými, jim na míru šitými činnostmi, nebudou moci jezdit samostatně městskou hromadnou dopravou apod. Přesto i u těchto lidí lze pracovat na zvyšování množství smyslových podnětů z jejich okolí tak, aby se nenudili, aby měli den zaplněnými různými aktivitami v maximálně smyslově podnětném a bohatém prostředí, rozvíjeli své schopnosti a učili se žít s ostatními lidmi. I tito lidé mohou a mají být součástí života společnosti.

Služba bude poskytována v šesti zařízeních (objektech). V každém zařízení jsou samostatné skupinové domácnosti pro maximálně 6 uživatelů (domovy pro osoby se zdravotním postižením) nebo 4 uživatele (chráněné bydlení). Do doby výstavby dojde k přirozenému snížení kapacity zařízení (7 osob) a část uživatelů bude využívat druh služby chráněné bydlení (12 uživatelů), nově plánovaná kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je tedy 48 osob.