Veřejné zakázky

V současné době Domov pod Kuňkou nevypisuje žádnou veřejnou zakázku.