Žádosti o přijetí

Žádost do Domova pod Kuňkou se podává prostřednictvím formulářů  "Žádost o přijetí do Domova pod Kuňkou" (vždy podle konkrétní sociální služby) a povinných příloh "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby, která žádá o přijetí do Domova pod Kuňkou" a "Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů" (jsou pro obě poskytované služby shodné). Všechny zmiňované tiskopisy je možno si vyzvednout osobně v sídle Domova pod Kuňkou v Rábech, případně volně stáhnout z těchto internetových stránek.

pdfŽádost o přijetí do Domova pod Kuňkou
pdfVyjádření lékaře
pdfSouhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů