Současnost

Domov pod Kuňkou existuje pod svým současným názvem od roku 2007. V souvislosti s účinností zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o sociálních službách), nutnou registrací k poskytování sociálních služeb, získáním nového názvu a loga tak navázal na tradice Ústavu sociální péče Ráby.

Na samém okraji obce Ráby, s nádherným výhledem na monumentální hrad stojící na vrcholu Kunětické hory, byl postaven na přelomu tisíciletí nový rozsáhlý areál, splňující moderní trendy a požadavky na poskytování pobytových sociálních služeb, který byl v roce 2000 slavnostně otevřen.

Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje byl Domov pod Kuňkou zaregistrován jako poskytovatel sociální služby „Domovy pro osoby se zdravotním postižením“, podle § 48 zákona o sociálních službách, na adrese Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště pro 92 uživatelů. Ve druhé dekádě jednadvacátého století docházelo vlivem  transformace sociálních služeb a zkvalitňování bydlení pro uživatele služeb k postupnému snižování kapacity, která v současné době činí 62 uživatelů.

Od 1. 1. 2012 má Domov pod Kuňkou oprávnění poskytovat i sociální službu "Chráněné bydlení", podle § 51 zákona o sociálních službách. Původně pro 11 uživatelů v lokalitách Přelouč a Sezemice. V roce 2013 bylo oprávnění rozšířeno do lokality Pardubice, celková kapacita se zvýšila na 18 uživatelů. Od roku 2015 přestala být poskytována služba v Sezemicích, avšak zvýšil se počet bytů v Pardubicích a celková kapacita služby vzrostla na 23. Od 1. 6. 2021 je kapacita chráněného bydlení 19 uživatelů, z toho je možné poskytovat službu současně maximálně 3 ženám.

Základní principy poskytování sociální služby v Domově pod Kuňkou vycházejí z obecně platných základních norem respektujících lidská práva a jsou založeny zejména na lidské důstojnosti, individuálním přístupu, rozvoji samostatnosti a kvalitě poskytovaných služeb.

Při poskytování sociálních služeb postupuje Domov pod Kuňkou takovým způsobem, aby se život uživatelů blížil běžnému způsobu života.