Historie

Vznik zařízení se datuje do roku 1964, kdy byl založen Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, umístěný v loveckém zámečku v Rábech, postaveném v roce 1882 baronem Richardem Drasche z Wartinbergu.

V roce 1978 se zdejší ústav stal součástí Okresního ústavu sociálních služeb Pardubice. Od svého vzniku až do roku 1985 jej spravovaly řádové sestry. Budova loveckého zámečku svými dispozicemi postupně přestávala vyhovovat potřebám novodobé péče o osoby s mentálním postižením. Proto byl nákladem 115 milionů Kč vybudován na ploše 12 991 m2  nový objekt o rozloze podlahových ploch 6 852 m2, umožňující provozování veškerých činností spojených s moderními trendy sociálních služeb. V roce 2000 tak vznikl nový areál s kapacitou 92 uživatelů služeb. Dne 24.6.2003 byla Zastupitelstvem Pardubického kraje vydána zřizovací listina, na základě které se ústav stal krajskou příspěvkovou organizací.

Od poloviny roku 2007, v souvislosti s registrací poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl stávající Ústav sociální péče přejmenován na Domov pod Kuňkou, čímž začala jeho nová éra.