Sociální služby
pod hradem Kunětická hora

Zjistit více

Sociální služby
pod hradem Kunětická hora

Zjistit více

Sociální služby
pod hradem Kunětická hora

Zjistit více

Jsme zde pro ty, kteří potřebují naši pomoc

Domov pod Kuňkou je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje dvě sociální služby dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v sídle organizace v Rábech, sociální služba chráněné bydlení pak v sedmi bytech v Pardubicích a ve třech bytech v Přelouči.

Při poskytování sociálních služeb postupuje Domov pod Kuňkou takovým způsobem, aby se existence uživatelů blížila běžnému způsobu života.

 

Číst více

Aktuálně u nás