Sociální služby
pod hradem Kunětická hora

Zjistit více

Sociální služby
pod hradem Kunětická hora

Zjistit více

Sociální služby
pod hradem Kunětická hora

Zjistit více

Jsme zde pro ty, kteří potřebují naši pomoc

Domov pod Kuňkou je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje dvě sociální služby dospělým osobám s mentálním postižením, případně k mentálnímu postižení přidruženým postižením tělesným či smyslovým.

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v sídle organizace v Rábech a má kapacitu 62 uživatelů. Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v sedmi bytech v Pardubicích a ve třech bytech v Přelouči s celkovou kapacitou 19 uživatelů, z toho je možné poskytovat službu současně maximálně 3 ženám.

Při poskytování sociálních služeb postupuje Domov pod Kuňkou takovým způsobem, aby se existence uživatelů blížila běžnému způsobu života.

 

Číst více

Aktuálně u nás