Základní informace

Rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje se stal Domov pod Kuňkou krajskou příspěvkovou organizací, jejímž hlavním účelem je poskytování sociálních služeb.

Od roku 2007 byl Domov pod Kuňkou oprávněn poskytovat sociální službu „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2012 navíc ještě sociální službu „chráněné bydlení“ podle § 51 téhož zákona.

Obě uvedené sociální služby jsou od svého počátku určeny osobám s různým stupněm mentální retardace, případně mentálního postižení v kombinaci s postižením tělesným či smyslovým, které mají z důvodu svého postižení sníženou možnost zvládat základní životní potřeby a potřebuji pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nemůže zajistit rodina, ani sociální služby terénní či ambulantní.

Při poskytování sociálních služeb se pracovníci Domova pod Kuňkou maximálně snaží

  • Napomáhat uživatelům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci
  • Podporovat uživatele v samostatnosti a osobním rozvoji
  • Motivovat uživatele k pracovním aktivitám
  • Vytváření příležitostí k zapojení uživatelů do běžného života

Samozřejmností pro nás je

  • Kvalita poskytovaných služeb
  • Dodržování lidských práv a základních svobod
  • Individuální přístup a lidská důstojnost