Dobrovolnictví

Dobrovolnická činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením je akreditovaný dobrovolnický program realizovaný v Domově pod Kuňkou Dobrovolnickým centrem Pardubice, o.s.

Cílem dobrovolnického programu je přispět k procesu integrace uživatelů služeb přijímající organizace, kterou je Domov pod Kuňkou, a zlepšit tak kvalitu života uživatelů zařízení, rozšířit individuální péče o jednotlivé uživatele a jejich provázení při vhodně zvolené činnosti.

Mezi možnosti dobrovolnické činnosti patří účast při volnočasových aktivitách uživatelů sociálních služeb. Náplní činností je pomoc s využitím volného času uživatelů Domova pod Kuňkou na základě jejich aktuálních a individuálních potřeb. Některé volnočasové aktivity mohou plnit rovněž funkci pracovní terapie - například při práci s hlínou v rámci keramické dílny, provádění různých výtvarných technik (malování, koláže atd.), ruční práce atd. Uplatnění je možné také v oblasti společenských her, tanečních či sportovních aktivit. Dobrovolníci mohou trávit volný čas s uživateli na procházkách po areálu Domova pod Kuňkou i mimo něj. Působnost dobrovolníků může být užitečná například i v oblasti počítačové techniky, kdy dobrovolník pracuje s uživateli na počítači a učí je základním dovednostem při jeho obsluze.

Další možnosti jsou závislé na aktuálních potřebách a přáních uživatelů Domova pod Kuňkou.

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v Domově pod Kuňkou, kontaktujte sociální pracovnici služby domov pro osoby se zdravotním postižením Bc. Darinu Jirmanovou, nebo na pracovníky Dobrovolnického centra Pardubice, o.s.