Domov osvícení

Uživatelé i pracovníci Domova pod Kuňkou na obrazech v Galerii Kmošek – Veselík

Pan Ondřej Kmošek - před dvaceti lety vychovatel v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež v Rábech, dnes pardubický malíř, galerista. Tento člověk oslovil Domov pod Kuňkou a dohodl se s ním na dokončení svojí vize – uspořádání výstavy portrétů bývalých i současných klientů sociálních služeb a pracovníků, kteří jim pomáhají překonávat jejich nepříznivou sociální situaci. Před dvěma desítkami let portrétoval značnou část obyvatelů a některých zaměstnanců tehdejšího „Ústavu“ v Rábech, nyní se rozhodl část z nich namalovat s dvacetiletým odstupem a k nim připojit portréty některých pracovníků současného Domova pod Kuňkou. Po dohodě mezi autorem portrétů a Domovem pod Kuňkou ponese malířský cyklus název „DOMOV OSVÍCENÍ“ a vystavován bude v Galerii Kmošek – Veselík v Češkově ulici v Pardubicích. Vernisáž výstavy, nad níž převzala záštitu osobně manželka prezidenta České republiky paní Ivana Zemanová, se uskuteční dne 4. 10. 2019. Obrazy a související plastiky bude po slavnostním zahájení výstavy možno zhlédnout až do 15. 11. 2019, vždy v pracovní den od 15:00 do 18:00 hodin.