Klientský mentoring v Poličce

Návštěva klientů Domova pod Kuňkou v chráněném bydlení Centra sociálních služeb Bystré v Poličce.

Dne 5. 9. 2023 proběhl v rámci projektu Společně ke změně další klientský mentoring. Jednalo se o návštěvu šesti klientů a tří pracovníků ve službě chráněné bydlení v Poličce na adrese J.V. Michla čp. 1183, tuto službu provozuje Centrum sociálních služeb Bystré. Cílem návštěvy bylo v rámci procesu transformace Domova pod Kuňkou seznámit klienty Domova pod Kuňkou s tím, jak bydlí a žijí klienti sociální služby, kde již transformace proběhla.

Na místě všechny přivítal ředitel Centra sociálních služeb Bystré pan Ivo Musil. Dále byly přítomny paní Kateřina Hegerová (vedoucí útvaru přímé péče pro službu CHB a PSP), paní Jana Serafinová (vedoucí útvaru přímé péče pro službu DOZP a STD) a dva klienti služby chráněné bydlení.

Chráněné bydlení v Poličce zcela naplňuje požadavek zákona o sociálních službách, aby se klienti mohli plně zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Klienti žijí v běžném rodinném domě, u kterého není zvenku ani vevnitř vůbec poznat, že se jedná o sociální službu. Způsob života klientů zcela odpovídá běžnému životu ve společnosti, to znamená klienti tráví dopoledne a čas po obědě mimo objekt, ve kterém bydlí (chodí do práce či do jiných aktivit). Sami si vaří, perou, uklízí, zkrátka starají se o sebe i o svou domácnost. Jsou zapojení do života místní komunity, jeden z nich například pravidelně navštěvuje fotbalová utkání místního klubu.

Klientům Domova pod Kuňkou se služba chráněné bydlení velmi líbila, oceňovali především, jak vypadají pokoje a koupelna a jaký je v nich pořádek, jak je tam hezky uklizeno.

Součástí návštěvy byla prohlídka zařízení a společné posezení, povídání u kávy a zákusků.

Transformace Domova pod Kuňkou je změna charakteru Domova pod Kuňkou z pobytové sociální služby ústavního charakteru na pobytovou sociální službu komunitního charakteru. Po skončení transformace bude Domov pod Kuňkou pobytovou sociální službou komunitního charakteru, ve které uživatelé žijí běžným způsobem života v přirozeném prostředí, jsou zapojeni do života společnosti, udržují běžné vztahy a zastávají běžné společenské role, jsou v maximální možné míře nezávislí a soběstační, samostatně se rozhodují. To vše se zohledněním jejich zdravotního stavu, kompetencí, míry potřebné podpory a dostupných zdrojů služby (finančních, personálních apod.).