Návštěva "matičky" Prahy

Tentokráte zavítali uživatelé služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do Národního muzea.

Mohli zde obdivovat krásu samotné budovy muzea, úchvatný výhled na Václavské náměstí  nebo nepřeberné množství exponátů v rozličných expozicích.