Návštěva výstavy Domov osvícení

Uživatelé obou služeb Domova pod Kuňkou navštívili výstavu v Galerii Kmošek - Veselík v Pardubicích. Autor zde vystavuje díla, která se prolínají časem minulým a přítomným. Na výstavě mohli vidět portrétované s odstupem dvaceti let a někteří se  zde mohli i poznat. 

Galerie portrétůJsme všichni, pojďme se podívat dovnitřVýklad autora obrazů Poznali jste je?Někoho známe, někoho neA ještě foto s autorem