Oznámení

Chráníme obyvatele Domova pod Kuňkou i jeho pracovníky

Domov pod Kuňkou oznamuje, že v souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 239 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, je osobám, kterým je poskytována sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) ZAKÁZÁNO VYCHÁZET mimo areál zařízení, ve kterém jim je sociální služba poskytována.

Na základě citovaného usnesení vlády může být omezeno poskytování sociální služby v režimu individuálního plánování a zúžen okruh základních činností sjednaných na základě uzavřené smlouvy podle § 91 zákona o sociálních službách.  I v případě omezení budou sociální služby vždy poskytnuty v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob.

 

Domov pod Kuňkou dále informuje, že má v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 vypracovaný „Plán rizikových opatření“, na základě kterého:

  • Průběžně sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a průběhu nákazy koronavirem COVID-19 
  • Je ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje
  • Má vypracován plán preventivních opatření
  • V případě realizace krizových opatření je připraven provoz personálně zabezpečit (s vědomím redukce činnosti služby na minimální rozsah)

 

Kontaktní osoba pro veřejnost:

Bc. Jaroslav Brenner, zástupce ředitele organizace

Telefon: 728 439 950 (každý den od 9:00 do 11:00 hodin)

e-mail: manazer@dpkr.cz