Personální změna

V Domově pod Kuňkou dochází ke změnám ve vedoucích pozicích.

Ředitel Domova pod Kuňkou rozhodl s účinností od 1. 10. 2021 sloučit funkce vedoucí sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a vedoucí sociální služby chráněné bydlení do jedné pracovní pozice. Vedoucí sociálních služeb, jak se bude nově vzniklá pracovní pozice jmenovat, bude zastávat Mgr. Soňa Vítová.