Příprava uživatelů na transformaci

V Domově pod Kuňkou probíhá příprava uživatelů sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením na transformaci.

Jednotliví uživatelé jsou připravováni na změnu způsobu života v pobytové sociální službě komunitního charakteru. Změna způsobu poskytování sociální služby proběhne v rámci projektu Podpory transformace Domova pod Kuňkou, který je spolufinancovaný Evropskou Unií. 

Cílem uvedené aktivity je připravit uživatele na změnu způsobu života a vytvořit plán přechodu do novým způsobem poskytované sociální služby. Plán přechodu obsahuje způsob zajištění přechodu uživatele do nového prostředí, stanovuje druh a rozsah podpory, který bude odpovídat přáním a potřebám jednotlivých uživatelů. 

V současné době probíhají schůzky s uživateli, kteří byli vybráni do první fáze transformace Domova pod Kuňkou. Uživatelé jsou informováni o transformaci a jejím průběhu, jsou zjišťována jejich přání a očekávání. V souladu s principy deinstitucionalizace (rozhodování se účastní všichni, jichž se týká, zejména pak uživatelé služeb) jsou aktivními účastníky vytváření plánu přechodu. Součástí této fáze je také komunikace s opatrovníky a příbuznými uživatelů s cílem zajistit, aby měli dostatek informací o plánování a realizaci jednotlivých kroků, které vedou ke změně způsobu života uživatelů.

Jednotlivé kroky přípravy uživatelů na změnu způsobu poskytování sociální služby realizuje multidisciplinární tým Domova pod Kuňkou, k dispozici má podporu odborné konzultantky.