Prostě spolu

Také v letošním roce se Domov pod Kuňkou zapojil do Týdne sociálních služeb, který bude probíhat od 7. 10. do 13. 10. 2019.

Týden sociálních služeb ČR je obdobím prezentací, potkávání se, vzájemného posilování a odborných diskuzí. Hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti, pro kterou je  důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejich obyvatel. Je to období, během kterého probíhají různé aktivity zaměřené jak  na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb (konference, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy ale i celostátní den otebřených dveří poskytovatelů sociálních služeb). Obecné informace o akci naleznete ZDE