Schválení Transformačního plánu Domova pod Kuňkou

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Pardubický kraj schválily Transformační plán Domova pod Kuňkou.

Transformační plán Domova pod Kuňkou byl v měsíci červenci schválen Ministerstvem práce a sociálních věcí, v měsíci srpnu Radou Pardubického kraje. To je důležitý krok na cestě k transformaci Domova pod Kuňkou na pobytovou sociální službu komunitního typu.

Chceme, aby uživatelé žili běžným způsobem života v přirozeném prostředí, byli zapojeni do života společnosti, udržovali běžné vztahy a zastávali běžné společenské role, byli v maximální možné míře nezávislí a soběstační, samostatně se rozhodovali. To vše se zohledněním jejich zdravotního stavu, kompetencí, míry potřebné podpory a dostupných zdrojů služby (finančních, personálních apod.).

Tento cíl je samozřejmě limitovaný schopnostmi a mírou postižení jednotlivých uživatelů. Lidé s velkou mírou podpory budou například místo docházení do zaměstnání trávit čas jednoduchými, jim na míru šitými činnostmi, nebudou moci jezdit samostatně městskou hromadnou dopravou apod. Přesto i u těchto lidí lze pracovat na zvyšování množství smyslových podnětů z jejich okolí tak, aby se nenudili, aby měli den zaplněný různými aktivitami v maximálně smyslově podnětném a bohatém prostředí, rozvíjeli své schopnosti a učili se žít s ostatními lidmi.

Na konci transformace plánujeme poskytovat služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení v šesti zařízeních (objektech). V každém zařízení budou samostatné skupinové domácnosti pro maximálně 6 uživatelů (domovy pro osoby se zdravotním postižením) nebo 4 uživatele (chráněné bydlení).