Setkání s opatrovníky a příbuznými uživatelů Domova pod Kuňkou

Na konci měsíce května proběhlo setkání s opatrovníky a příbuznými uživatelů Domova pod Kuňkou. Zmíněné setkání se realizovalo v rámci projektu Podpora transformace Domova pod Kuňkou, který je spolufinancovaný Evropskou Unií.

Opatrovníci a příbuzní uživatelů Domova pod Kuňkou byli seznámeni s informacemi a cíli procesu transformace. Na setkání byl představen projekt chráněného bydlení, který vznikne v Heřmanově Městci a bude připraven pro 6 uživatelů, kteří zde budou žít ve dvou domácnostech. Stěhování do nového objektu je plánováno na rok 2027, v průběhu této doby bude docházet k přípravě uživatelů a opatrovníků na změnu způsobu poskytování sociální služby v rámci procesu transformace.

Proč je třeba transformovat pobytovou sociální službu Domova pod Kuňkou? Současné poskytování péče se potýká s omezeními, která jsou dána velikostí budovy a počtem personálu. Transformovaná sociální služba komunitního charakteru je založena na myšlence života uživatelů v běžných místech, kde žijí i ostatní lidé a získání možnosti volby a kontroly nad svým životem. Komunitní charakter sociální služby nabízí uživatelům možnost získat více vlastních kompetencí, učit se, navazovat a rozvíjet vztahy.

Opatrovníci a příbuzní uživatelů se seznámili se záměry transformace a získali informace o plánovaném stěhování do chráněného bydlení v Heřmanově Městci. Na transformaci poskytované sociální služby reagovali pozitivně a změnu vítají.