Společně ke změně

Domov pod Kuňkou se zapojil do projektu Společně ke změně - společnou reflexí k prosazení práv lidí s mentálním postižením.

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Realizátorem projektu je společnost Centrum na podporu transformace, o.p.s. a je financován fondy EHP a Norska.