Technika stínování

V měsíci březnu 2024 byly v rámci projektu Podpora transformace Domova pod Kuňkou, který je spolufinancován Evropskou unií, realizovány první konzultace technikou stínování.

Stínování je výuková a zpětnovazebná technika, která přináší zaměstnancům jedinečnou příležitost získat bezprostřední zpětnou vazbu na výkon specifických dovedností přímo na pracovišti v průběhu výkonu práce. Technika je vhodná především při zdokonalování dovedností v oblasti komunikace a práce s jednotlivci a skupinami.

Technika „stínování“ probíhá přímo na pracovišti a zaměřuje se na rozbor konkrétních situací. Práce konzultanta spočívá v zaměřeném pozorování práce zaměstnanců (stínování) a následném poskytnutí zpětné vazby.