Transformace sociálních služeb - přístup krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí

Domov pod Kuňkou v současné době realizuje proces transformace, tedy změnu charakteru Domova z pobytové sociální služby ústavního charakteru na pobytovou sociální službu komunitního charakteru.

Veřejný ochránce práv provedl v roce 2023 výzkum, jehož cílem bylo zmapovat, jak Česká republika přistupuje ke své povinnosti deinstitucionalizovat a jak do tohoto procesu zapojuje lidi s postižením. Výzkum odpovídá na otázky, v jakém stavu nyní deinstitucionalizace v České republice je, jak k ní přistupuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a kraje, co brání provedení deinstitucionalizace. 

Z tohoto výzkumu vyplývá, že transformace zařízení pro lidi s duševním onemocněním a mentálním postižením čelí mnoha překážkám. Jedná se například o předsudky a obavy veřejnosti z klientů sociálních služeb (především těch s mentálním postižením či duševním onemocněním), postoje vedení a zaměstnanců zařízení sociálních služeb, které mají projít transformací, nedostupnost bydlení a vhodných nemovitostí včetně pozemků, nedostatek kvalifikovaného personálu.

Výsledky celého výzkumu najdete ZDE.