Týden sociálních služeb 2023

Domov pod Kuňkou se připojuje k Týdnu sociálních služeb 2023.

Ve dnech 2. až 8. října 2023 proběhne v České republice již 15. ročník Týdne sociálních služeb. Tuto akci společně vyhlašují Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem je zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti, tj. každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel. Dle prezidenta Asociace pana Horeckého "Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb."

Domov pod Kuňkou se k akci připojuje, po celý Týden sociálních služeb je pořádán den otevřených dveří. Každý, kdo má zájem prohlédnout si naše zařízení a život klientů v něm, je vítán!