UPOZORNĚNÍ

V Domově pod Kuňkou platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje platí v Domově pod Kuňkou z důvodu předcházení šíření koronavirového onemocnění od 6. 3. 2020 do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV. 

Toto opatření má výhradně preventivní charakter z důvodu ochrany zdraví všech osob v Domově žijících a pracujících.