UPOZORNĚNÍ

Omezení návštěv v Domově pod Kuňkou platí nadále s výjimkou.

Od  25. 5. 2020 se v Domově pod Kuňkou upravuje režim návštěv následovně:

Zákaz návštěv vyhlášený v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 platí i nadále s jedinou výjimkou. Tou je možnost  návštěvy uživatelů z důvodů hodných zvláštního zřetele a to pouze po předcházející telefonické domluvě s personálem a za podmínky dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů. Toto přechodné opatření platí do 8. 6. 2020.