Upřesnění podmínek návštěv

Při návštěvách v Domově pod Kuňkou je nezbytné dodržovat předepsané postupy. Pro více informací aktualitu rozklikněte.

Z důvodu předpokládaného zvýšeného zájmu o návštěvy uživatelů sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově pod Kuňkou na sklonku roku připomínáme, že z důvodu ochrany uživatelů samotných i pracovníků, kteří o ně pečují, před onemocněním způsobeným Covidem-19, se mohou návštěvy uskutečnit, pouze za dodržení níže uvedených podmínek.

  • Návštěvu je třeba oznámit předem s dostatečným předstihem, aby mohl být dohodnut termín návštěvy (včetně času příjezdu) a její předběžná délka.
  • Termín se domlouvá telefonicky se zdravotními sestrami ve službě na číslech 466 415 533; 727 825 076. Další případné informace mohou poskytnout v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin sociální pracovnice na telefonech 601 384 404 nebo 724 108 653.
  • Navštěvující osoby jsou povinny ihned po vstupu do budovy si vydezinfikovat ruce k tomu určeným prostředkem, podstoupit změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem ze strany personálu Domova pod Kuňkou a odpovědět na otázky z tzv. Covidového dotazníku. V případě naměřené teploty 37,5 °C a vyšší, a kladné odpovědi na některou z otázek tzv. Covidového dotazníku, nebude návštěva umožněna.
  • Od vstupu do objektu Domova pod Kuňkou jsou všechny navštěvující osoby povinny mít po celou dobu zakryta ústa a nos ochranným prostředkem typu respirátor, minimálně třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochrany dýchacích cest nebude návštěva umožněna. Respirátory si musí vstupující osoby přinést, Domov pod Kuňkou je neposkytuje.
  • Návštěvy probíhají v klubovně u hlavního vchodu do objektu, v daný čas může probíhat toliko jedna návštěva. Pouze ve výjimečných odůvodněných případech (u uživatelů trvale upoutaných na lůžko) může být návštěva realizována na pokoji uživatele. V takových případech se musí navštěvující osoby plně podřídit pokynům personálu zařízení a dbát zvýšených hygienických opatření.
  • Ve stejném čase lze připustit u jednoho navštíveného uživatele přítomnost maximálně dvou osob, přičemž není možné, aby se dostavilo více osob a postupně se střídaly.
  • Po každé návštěvě je pracovníky Domova pod Kuňkou prováděna důkladná dezinfekce povrchů všech míst, kde byla návštěva realizována.