Vánoční ladění

Letošní Vánoce si napříč oběma službami obyvatelé Domova pod Kuňkou opravdu užili.

V adventní čas nazdobili uživatelé, za pomoci pracovníků, své bydlení i společné prostory a plni očekávání "vyhlíželi" Štědrý den. Po štedrovečerní večeři poseděli spolu u stromečku a rozbalili si dárky, ze kterých měli velikou radost.