Využívání speciálně vytvořené 3D virtuální reality

V měsíci dubnu 2024 proběhlo setkání pracovního týmu, který se zabýval využitím 3D virtuální reality při poskytování sociálních služeb uživatelům Domova pod Kuňkou.

S virtuální realitou se bude pracovat prostřednictvím metody 3D stimulace, která umožňuje uživatelům s mentálním postižením prožít nové zážitky a interakce. Během tohoto setkání poskytla cenné rady paní Petra Poláčková, zakladatelka metody 3D stimulace, která využívá tuto metodu pro vzdělávání žáků s různým typem znevýhodnění. 

Cílem uvedené metody je zlepšit kvalitu života uživatelů se střední a vysokou mírou podpory. U uživatelů se střední mírou podpory bude metoda využívána k rozvoji specifických dovedností - například nakupování. U uživatelů s vysokou mírou podpory, kteří mají pouze omezené množství smyslových podnětů, je cílem zprostředkovat nové zážitky. 

V následujícím měsíci budou vytipováni uživatelé, pro které je metoda 3D stimulace vhodná, dále proběhne vytvoření výukových a rozvojových videí na zakázku. Tato videa budou vytvářena dle individuálních potřeb uživatelů.

 

Projekt Podpora transformace Domova pod Kuňkou, který je spolufinancovaný Evropskou unií, je zaměřen na změnu sociální služby z ústavního charakteru na službu komunitní, jehož cílem je zapojení uživatelů do života v přirozeném prostředí. Proces transformace doprovází jednotlivé aktivity, které pomohou s přípravou uživatelů a zaměstnanců na budoucí změnu.