Vývoj

Další onemocnění způsobené Covidem-19 se v Domově pod Kuňkou neprokázalo.

Po potvrzeném onemocnění způsobené koronavirem COVID-19 u jedné pracovnice organizace bylo následně provedeno testování tzv. PCR testy na přítomnost viru v těle celkem u 45 osob z řad zaměstnanců i uživatelů sociální služby.  Všechna vyšetření byla s negativním výsledkem, a můžeme tedy s úlevou konstatovat, že COVID-19 se v Domově pod Kuňkou nerozšířil!

I přes výše uvedenou skutečnost, zejména s ohledem na celorepublikový vývoj nákazy a ochranu uživatelů služby, nedoporučujeme nadále návštěvy v Domově pod Kuňkou a osobám, kterým je sociální služba poskytována, odjíždět mimo areál.

S dotazy ohledně uživatelů, kterým je poskytována sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením v Rábech, je možno se obracet na sociální pracovnice:

Daniela Filkornová, DiS., mobilní telefon 601 384 404, e-mail: socialni2@dpkr.cz

Pavla Pravcová, DiS., mobilní telefon 724 108 653, e-mail: socialni1@dpkr.cz

S dotazy ohledně uživatelů, kterým je poskytována sociální služba chráněné bydlení v Pardubicích a Přelouči, je možno se obracet na sociální pracovnici:

Bc. Kateřina Ligrová, mobilní telefon 724 103 749, e-mail: chb1@dpkr.cz