Webové stránky Domova pod Kuňkou blíže osobám s handicapem

Domov pod Kuňkou se přibližuje  osobám s handicapem a přizpůsobuje své stránky jejich specifickým potřebám. Osoby se zdravotním postižením mohou internetové stránky snadněji ovládat a orientovat se v nich pomocí tří nových funkcí, kterými jsou Číst nahlas, Zvětšení písma a Rejstřík stránek. Webové stránky se tak stávají vnímatelnějšími, ovladatelnějšími a srozumitelnějšími. Drobnou nevýhodou může být skutečnost, že výše uvedené nemusí zcela fungovat na webovém prohlížeči Microsoft Edge.