Žádost o přijetí

Zájem o přijetí do sociální služby chráněné bydlení v Domově pod Kuňkou lze vyjádřit podáním vyplněné žádosti o přijetí s přílohami. Zmiňované formuláře si je možno stáhnout na tomto místě nebo osobně vyzvednout v sídle organizace v Rábech.

pdfŽádost o přijetí do Domova pod Kuňkou
pdfVyjádření lékaře
pdfSouhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů