Smlouva o poskytování sociální služby

O poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově pod Kuňkou uzavírá uživatel s poskytovatelem sociálních služeb písemnou smlouvu.

Každá smlouva je individuální, musí však obsahovat zákonem předepsané náležitosti. Modelová smlouva je k dispozici v příloze.

pdfModelová smlouva o poskytování sociální služby