Smlouva o poskytování sociální služby

O poskytování sociální služby chráněné bydlení v Domově pod Kuňkou uzavírá uživatel s poskytovatelem sociálních služeb písemnou smlouvu.

Každá smlouva je individuální, musí však obsahovat zákonem předepsané náležitosti - viz modelová smlouva v příloze.

pdfModelová smlouva o poskytování sociální služby