Veřejný závazek

Základní prohlášení poskytované sociální služby chráněné  bydlení v Domově pod Kuňkou je definováno veřejným závazkem.

pdfVeřejný závazek
pdfDlouhodobé a krátkodobé cíle