Informace pro zájemce o službu

Informace pro zájemce o sociální službu

Žádost do Domova pod Kuňkou se podává prostřednictvím formulářů  "Žádost o přijetí do Domova pod Kuňkou" (podle konkrétní sociální služby),  "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby, která žádá o přijetí do Domova pod Kuňkou" a "Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů". Všechny zmiňované tiskopisy je možno si vyzvednout osobně v sídle Domova pod Kuňkou v Rábech, případně volně stáhnout z těchto internetových stránek.

Po doručení žádosti do Domova pod Kuňkou se uskuteční setkání pracovníků organizace se zájemcem. Domov pod Kuňkou se řídí pravidlem, že je jednáno se zájemcem, nikoli "o zájemci" v jeho nepřítomnosti. Při jednání je vždy kladen důraz na to, aby zájemce rozuměl projednávaným záležitostem (s ohledem na jeho schopnosti). Po uskutečněném setkání rozhodne příslušná komise zařízení, zda zájemce splňuje podmínky pro uzavření "Smlouvy o poskytování sociální služby". O dalším postupu je zájemce informován.

Sociální služba se poskytuje přednostně oprávněným osobám pobývajícím na území Pardubického kraje, v případě volné kapacity se poskytuje rovněž oprávněným osobám pobývajícím mimo území Pardubického kraje.

 

pdfSouhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
pdfVyjádření lékaře
pdfŽádost o přijetí do Domova pod Kuňkou