Popis služby

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v sídle organizace na adrese Ráby 162, místě vzdáleném 6 km od centra krajského města Pardubice.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována dospělým osobám bez rozdílu pohlaví, které mají mentální postižení, mentální postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým, nacházejí se v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny ani terénních či ambulantních sociálních služeb.

Sociální služba je z rozhodnutí zřizovatele poskytována priporitně osobám žijícím před přijetím do Domova pod Kuňkou na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity též osobám žijícím mimo tento kraj.

Sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově pod Kuňkou nelze poskytnou osobám v těchto případech:

  • Domov pod Kuňkou neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  • kapacita služby je v době požadovaného nástupu plně obsazena
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osobám trpícím Alzheimerovou, stařeckou nebo jinými typy demencí