Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Proces podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby CHB v Domově pod Kuňkou je popsán interním předpisem. Zveřejněna je zjednodušená verze.

pdfPravidla pro podávání a vyřizování stížností